Условия за ползване

Общи условия

 1. Данни за продавача

1.1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между  „КЕТАРТ ЕООД“ със седалище гр. Пловдив, бул. Никола Вапцаров 96 и булстат BG204818406 /накратко изписван по-долу Магазин Кетарт или Продавача/ и клиентите на електронния магазин “shop.ketart.com”.

1.2. Може да се свържете с Магазин Кетарт на телефон 0898 230 216 или на e-mail: shop@ketart.com

 1. Общи положения

2.1. Общите условия на Магазин Кетарт са задължителни за всички Клиенти на сайта.

2.2. Всяко използване на сайта означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването й и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

2.3. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от Магазин Кетарт по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Клиенти.

2.4. Магазин Кетарт има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

2.5. Във всеки един случай на промяна на общите условия Магазин Кетарт ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на сайта при всяко негово ползване.

2.6. Екипът на Магазин Кетарт полага усилия, за да поддържа своевременно точността на информацията, представена в сайта. Въпреки това, са възможни технически грешки или пропуски в тази информация. Магазин Кетарт уточнява, че изображенията на продуктите имат насочващ характер и е възможно да се различават от доставените продукти.

 1. Сключване на договор

3.1. Клиентът заявява желанието си да поръча и купи стоки през сайта като направи Поръчка по електронен път или по телефона.

3.2. Магазин Кетарт ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Магазин Кетарт прави по електронен път (имейл) или по телефона.

3.3. Затова Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи Магазин Кетарт уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефон. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката.

3.4. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане.

 1. Политика за онлайн продажба

4.1. Достъпът до сайта с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

4.2. Комуникацията с Магазин Кетарт може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакти”.

4.3. Всички цени на Стоките на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

4.4. В случай плащания по банков път, Магазин Кетарт не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN.

4.5. Всички изображения, поместени на сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките в сайта (статични, динамични изображения, мултимедийни презентации и т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

 1. Използване на подизпълнители

5.1. Магазин Кетарт има право да използва подизпълнители за изпълнението на задълженията си по договора за покупко-проджба от разстояние, сключен чрез сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Магазин Кетарт ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

 1. Поръчка

6.1. Клиентът може да прави Поръчки на сайта чрез добавянето на желаните Стоки в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

6.2. Всяка добавена в количката за покупки Стока може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена не води до регистрацията на поръчката, нито до автоматичното запазване на Стоката.

6.3. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Магазин Кетарт да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка.

6.4. Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от Магазин Кетарт в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от Магазин Кетарт и законовият срок. Този срок започва да тече от датата на сключване на Договора за услуги и от датата на получаването на купената Стока от Купувача или трето лица, различно от превозвача. Клиентът следва да върне на Магазин Кетарт Продукта, като уведоми Магазин Кетарт за това на shop@ketart.com или на тел.: 0898 230216.

6.5. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, на която доказателство от Клиента, че последният е върнал съответния Продукт. Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента, освен ако банката, която го обслужва не изисква някакви такси.

 1. Реклама

7.1. В момента, в който Клиентът си създаде акаунт в сайта, се съгласява да получава Бюлетини.

7.2. Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време, използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин.

7.3. Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

 1. Плащане

8.1. Цените на Стоките, обявени в сайта, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

 1. Доставка на стоки

9.1. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.

9.2. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл shop@ketart.com и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

9.3. Цената на доставката на стоки, предлагани от Магазин Кетарт на стойност под 60лв. (с ДДС) е 4,99 лв. В случай, че има продукти с различни от посочените условия на доставка това ще бъде упоменато в самият продукт.

 1. Гаранции

10.1. С всяка поръчка за стоки, подлежащи на гаранционно обслужване Магазин Кетарт издава надлежна гаранционна карта с данните на стоката и гаранционните срокове.

 1. Прехвърляне на собствеността

11.1. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена от Продавача с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

 1. Други

13.1. При възникване на спорове, можете да потърсите помощ и чрез Интернет платформата за решаване на потребителски спорове на Европейската комисия.

 1. Рекламации

Рекламациите трябва да бъдат предявени в предвидените от закона срокове. Надминаването на тези срокове ще се счита за равносилно на приемането на стоката. Рекламации за липси на части от стоката и явни недостатъци се предявяват при приемане на стоката от потребителя. Стоките, които имат приложена гаранция подлежат на Условия на рекламация предвидени в търговската гаранция на производителя.

Правилата за Общи Условия подлежат на промяна, която влиза в сила след нейното публикуване на сайта shop.ketart.com.